Skip to content

Looking at the Men

Mężczyźni o mężczyznach

OSTATNIE LATA PRZYNIOSŁY DUŻE ZMIANY W ROZUMIENIU I NASTAWIENIU DO PŁCI. NASZ RAPORT HOLISTYCZNIE OPISUJE ZMIANY WE WSPÓŁCZESNYCH MĘSKICH TOŻSAMOŚCIACH, DOSTARCZA BOGATYCH I GŁĘBOKICH WGLĄDÓW (INSIGHTÓW) I WYJAŚNIA MECHANIZMY ZMIAN.
POKAZUJE TEŻ NADCHODZĄCE ZMIANY SPOŁECZNE.

Portret mężczyzny jest złożony. Stanowi wyzwanie dla marketerów.
Jego poznanie jest warunkiem skutecznych działań strategicznych, marketingowych i komunikacyjnych.

Relacja z konferencji "Looking at the Men. Mężczyźni o mężczyznach". KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ
Różnice wynikają z:
Aby uzyskać pełny obraz:

O raporcie

Z RAPORTU WYŁANIA SIĘ OBRAZ MĘSKOŚCI ROZPROSZONEJ, POZYTYWNIE ZRÓŻNICOWANEJ. Nie mamy już do czynienia z jednym, spójnym wzorcem mężczyzny, ale z wieloma obrazami męskości w wielu różnych badanych obszarach.

Czy polski mężczyzna wciąż niesie na barkach odpowiedzialność
za finansowe bezpieczeństwo rodziny?

Czy mężczyźni pozwalają sobie na okazywanie czułości, miłości czy strachu?

Czy kryzys męskości istnieje? Co się dzieje z tradycyjnym wzorcem męskości? Na czym polega nowy?

Jak mężczyźni postrzegają społeczny ideał męskości i w jaki sposób pozycjonują się wobec tego ideału?

Jak się zmienia rola ojca i związane z tym zachowania?

Jak podchodzić do eksploracji męskich zachowań i wartości w takich kategoriach, jak np. ciało, finanse, wspólnota?

Zawartość raportu

Raport jest bogatym systemem informacyjnym. Złożyły się na niego zarówno głosy mężczyzn z badania ilościowego i jakościowego, jak i wnikliwe opinie ekspertów z różnych dziedzin, którzy o męskości mówią przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczeń.

Raport zawiera obrazy mężczyzn opisane przez 8 kategorii kulturoznawczych. Analiza tekstów kultury i praktyk społecznych pozwala na identyfikacje tabu, weryfikację stereotypów i świeże spojrzenie na fenomeny codzienności.

Raport identyfikuje męskie ideały, układy realnych napięć i radości oraz męskich sił napędowych i dążeń w kontekście pytania o współczesną męskość.

Dane prezentowane w raporcie ukazane są też w rozbiciu na pokolenia Z, Y, X i BB. Zaprezentowane opinie, wartości, ideały pozwalają dostrzec różnice i dostosować działania marketingowe do potrzeb pokoleń.

Raport powstał dzięki współpracy trzech firm o uzupełniających się potencjałach badawczych i konsultingowych: IRCenter, Kantar Polska i Adres:Media.

Struktura raportu

4 CZĘŚCI MERYTORYCZNE, PONAD 250 SLAJDÓW

1

Wzorce
i wizerunki

2

Mężczyźni
O mężczyznach

3

Kulturowo
o mężczyznach

4

Nowe męskości
i ich askepty

Moduły dodatkowe

DOSTĘPNE

Digital i Social Media

Finanse, praca, zakupy

Zdrowie i psychika

Męskie aktywacje

W oparciu o dane i badania ilościowe 

Metodologia

Etap 1

4

obszary analizy kulturoznawczej: język, social media, film i kategorie antropologiczne

Etap 2

14

wywiadów z ekspertami, by zweryfikować założenia projektu

Etap 3

18

triad, by sprawdzić, co jest istotne dla współczesnego mężczyzny

Etap 4

1500
wywiadów CAWI na reprezentatywnej próbie mężczyzn w wieku 16-65 lat, mieszkańcach dużych, średnich, małych miejscowości i wsi, aby zweryfikować hipotezy badawcze
112500

wywiadów z największego w Polsce badania konsumenckiego TGI – Target Group Index – by pokazać zmiany w czasie: postaw, konsumpcji czy opinii*

Etap 5

24

wywiady IDI/ etnograficzne, by pogłębić wiedzę o mężczyznach

Dane ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE, przeanalizowano także w podziale na pokolenia Z, Y, X i Baby Boomers

*Badanie Target Group Index (TGI) realizowane metodą CAWI na reprezentatywnej dla polskiej populacji próbie
o liczebności około n=20.000 osób w skali roku zawiera informacje o konsumpcji dóbr i usług z ponad 300 kategorii, o 3500 badanych marek, stylach życia i korzystaniu z mediów.

Autorzy

Zapytaj nas o raport
ofertę, wykład, warsztat

Ask us for a report
offer, lecture, workshop